Nu dat de overheid van Curaçao maatregelen heeft genomen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen, heersen er veel vragen omtrent de arbeidsrechtelijke positie van de werknemer tegenover de werkgever. Wat zijn uw rechten gedurende deze pandemie?

Kan een werknemer worden ontslagen indien hij geïnfecteerd wordt door het COVID-19?

Volgens het Curaçaose arbeidsrecht kan een werkgever de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer (arbeidsongeschikt) niet opzeggen. Er kan hiervan bij CAO worden afgeweken.

Op het moment dat een werkgever een arbeidsovereenkomst wil opzeggen dient hij hiervoor goedkeuring te vragen bij de directeur van de ministerie van sociale ontwikkeling, werk en welzijn (SOAW). Indien de werknemer ziek is zal SOAW geen toestemming voor het ontslag verlenen.

Indien de werknemer meer dan een jaar lang arbeidsongeschikt blijft, kan de werkgever wel toestemming voor het ontslag aanvragen en krijgen bij de directeur van SOAW.

Heeft een werknemer recht op zijn of haar gehele salaris tijdens de arbeidsongeschiktheid?

Conform de arbeidswetgeving van Curaçao heeft een werknemer, die besmet is met het COVID-19, recht op 100% van zijn salaris voor een betrekkelijk korte tijd.

Conform vaste jurisprudentie bedraagt deze korte termijn zes (6) weken. In bepaalde bijzondere gevallen kan de rechter beslissen dat deze termijn langer bedraagt.

Let op: Partijen kunnen iets anders overeenkomen; desondanks dient dit schriftelijk te geschieden (bijvoorbeeld in een contract of wettelijke regeling).

Indien het contract geen ziekteclausule bevat, heeft u recht op 100% van uw salaris.

Kan een werkgever zijn werknemers verplichten om thuis te blijven in verband met de COVID-19 pandemie?

Een werkgever heeft de taak om zijn werknemers te beschermen (zorgplicht). Dit houdt ook in dat hij zijn werknemers de opdracht kan geven om thuis te blijven of werken.

Gedurende de tijd dat de werknemer thuis blijft of thuis werkt, heeft de werknemer conform de arbeidsovereenkomst recht op zijn gehele salaris. Dit kan anders zijn indien de arbeidsovereenkomst een calamiteiten-clausule bevat.

Wat kan ik doen als ik door de coronavirus-maatregelen geen werk of inkomen meer heb?

Indien iemand door de coronavirus-maatregelen geen werk of inkomen meer heeft, dient er contact te worden opgenomen met de nummer van Steunpunt Curaçao SOAW. De nummer van Steunpunt Curaçao SOAW is +5999 510 7629.

In het bericht naar Steunpunt Curaçao SOAW dient de volgende informatie te worden vermeld: voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en de voormalige werkgever.

Asosashon Tienda di Lei is een vereniging van studenten bij de University of Curacao. Hoewel wij onze adviezen met de benodigde zorgvuldigheid voorbereiden, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van dit artikel. Indien u vragen hebt, neem contact met ons op info@tiendadilei.com.