Tienda di Lei

Sinds 1980 dé rechtswinkel van Curaçao
Maak een afspraak met ons

Click here to book the appointment using setmore

Strong people stand up for themselves, but stronger people stand up for others.

– Chris Gardner, the pursuit of happyness

Aediles plebeiCustodian of the people

Asosashon Tienda di Lei is een vereniging, die op initiatief van een aantal doctoraalstudenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de toenmalige Universiteit van de Nederlandse Antillen, nu University of Curacao dr. Moises da Costa Gomez, op 5 mei 1980 werd opgericht.

Primaire praktijkgebieden

Asosashon Tienda di Lei probeert haar cliënten tijdens het spreekuur antwoord te geven op elke juridische vraag. Wij nemen echter niet elke juridische vraag in behandeling.

Wij zijn onder andere gespecialiseerd in het personen- en familierecht, arbeidsrecht, verbintenissenrecht en huurrecht, maar nemen ook vragen in behandeling over andere rechtsgebieden.

Asosashon Tienda di Lei heeft de benodigde kennis en ervaring op elk rechtsgebied. Wij bieden onze cliënten advies en bijstand die afgestemd is op hun persoonlijke omstandigheden.

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht bevat regels over de juridische status van natuurlijke personen. Hieronder vallen bijvoorbeeld erkenning en ontkenning van kinderen, huwelijksvermogensrecht, echtscheiding, kinder- en partneralimentatie, omgangsregelingen met kinderen, wijziging van het ouderlijk gezag en naamswijziging.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de verhoudingen tussen de werkgever en werknemer. Asosashon Tienda di Lei behandelt geschillen die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien zoals, recht op loon, vakantiedagen of overtime.

Asosashon Tienda di Lei behandelt tevens geschillen met een spoedeisend belang, zoals ontslag op staande voet, opzegging van de arbeidsovereenkomst, kennelijk onredelijk ontslag of recht op cessantia. 

Verbintennisenrecht

Het burgerlijk recht ziet op geschillen tussen burgers en rechtspersonen onderling. 
Asosashon Tienda di Lei behandelt verbintenisrechtelijke vraagstukken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst tussen partijen of verbintenissen die voortvloeien uit de wet, zoals onrechtmatige daad, ongerechtvaardigde verrijking of onverschuldigde betaling.

Huurrecht

Asosashon Tienda di Lei behandelt vraagstukken over huurrecht. Denk bijvoorbeeld aan geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen de huurder en verhuurder met betrekking tot de huurprijs, servicekosten, onderhoud en gebreken aan het gehuurde, renovatie en woningverbetering, de opzegging van de huurovereenkomst en de waarborgsom.

Overige

Asosashon Tienda di Lei heeft kennis over verschillende rechtsgebieden. Naast de genoemde rechtsgebieden behandelt Asosashon Tienda di Lei ook andere geschillen zoals het aantekenen van bezwaar of beroep. Denk hierbij aan bezwaar tegen afgewezen vergunningen of bezwaar tegen belastingaanslagen.

Asosashon Tienda di Lei kan ook slachtoffers van een strafbaar feit bijstaan in een civielrechtelijke procedure die verbonden is aan een strafrechtelijke procedure. Echter, kan de Asosashon Tienda di Lei niet als gemachtigde van een verdachte in een strafzaak optreden.

Altijd een oplossing.

Indien Asosashon Tienda di Lei zelf een zaak niet kan behandelen of aannemen, helpt zij haar cliënten alsnog om de juiste juridische bijstand te krijgen. Dit doen wij door onze cliënten in contact te brengen met de juiste instanties of door onze cliënten te adviseren hoe zij kosteloze bijstand kunnen aanvragen. Niemand verlaat Asosashon Tienda di Lei zonder een oplossing.

Heeft u juridisch advies nodig? Maak een afspraak met ons.
Click here to book the appointment using setmore

Neem contact met ons op

5 + 12 =

Onze blog

Veel gestelde vragen: uw arbeidsrechten omtrent COVID-19

Veel gestelde vragen: uw arbeidsrechten omtrent COVID-19

Nu dat de overheid van Curaçao maatregelen heeft genomen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen, heersen er veel vragen omtrent de arbeidsrechtelijke positie van de werknemer tegenover de werkgever. Wat zijn uw rechten gedurende deze pandemie?

read more